Op World Cleanup Day komen vrijwilligers uit heel het land samen, óók voor de natuur. Er wordt opgeruimd in werelderfgoed De Beemster, een gebied dat als nationaal landschap is aangemerkt en op de UNESCO lijst staat. Staatsbosbeheer organiseert een opruimactie in de stadsbossen van Almere. De Brunssummerheide wordt door een groep boswachters schoongemaakt. Het is slechts een greep uit de aangemelde opruimacties. Sinds onze pandemie is het drukker dan ooit in natuurgebieden, de natuur gaat daar gebukt onder door het toenemende zwerfafval. Wil jij je als ngo, boswachter of organisatie inzetten voor de natuur tijdens World Cleanup Day? Zet dan nu jouw actie op de kaart. Samen kunnen wij inzichten verkrijgen over welk afval er in de polders en bos- en heidegebieden ligt en door op te ruimen zorgen wij ervoor dat afval niet in het milieu belandt.