WORLD CLEANUP DAY 2022: OPRUIMEN MET EEN MISSIE!

Tijdens World Cleanup Day, 17 september zijn we in Nederland met duizenden mensen de straat opgegaan om op te ruimen met een missie! Met jullie inzet hebben we Nederland weer een beetje schoner gemaakt én dankzij jullie donaties kunnen we Nina in Indonesië steunen in haar strijd tegen plasticafval.

Wij blijven strijden voor een verbod op de export van plasticafval en jouw donatie kan hierin nog steeds verschil maken! 

Namens Plastic Soup Foundation en Nina, dankjewel!

DONEER NU


Nederland blijkt spil te zijn in de wereldwijde export van plasticafval naar niet-westerse landen. Daarom gaan wij 17 september tijdens World Cleanup Day opruimen met een missie. Samen helpen we plasticvervuiling de wereld uit.

Onderzoek van Plastic Soup Foundation heeft aangetoond dat het kleine Nederland een grote rol speelt in de schimmige handel in plasticafval. Zo was ons land in 2021 EU’s grootste exporteur van plasticafval naar niet-OESO-landen.

Met #NotInOurBackyard ruimen we Nederland op én vragen we aandacht voor het plasticafval dat terecht komt in andere landen zoals in Indonesië waar Nina woont. Nina (15) woont in Indonesië aan de Brantas rivier die vol ligt met plasticafval. Het plasticafval in de rivier komt van recyclingfabrieken in de buurt die plasticafval uit rijke landen verwerken, ook uit Nederland. Door slechte regelgeving belandt een deel in de natuur, of erger nog, wordt het door mensen verbrand wat extreme gezondheidsrisico's met zich meebrengt! 

Help mee, kom in actie tijdens World Cleanup Day!

Dit mag niet langer doorgaan. Jij kunt helpen. Met het geld dat jij ophaalt tijdens World Cleanup Day kan Nina onderzoek doen naar de herkomst van het afval en kunnen we hier in Nederland de export tegenhouden zodat het niet haar achtertuin wordt gedumpt en hun gezondheid in gevaar komt!

Steun Nina en Plastic Soup Foundation. Wij willen geen plasticafval in onze achtertuin, Nina ook niet! #NotInOurBackyard. Dankjewel!

Lees meer Lees minder

Bekijk alle

Nederland blijkt spil te zijn in de wereldwijde export van plasticafval naar niet-westerse landen

09-09-2022 | 18:04 Uur
Ondanks regelgeving om kwetsbare landen te beschermen is de plasticafvalstroom tussen 2020 en 2021 ruim verdubbeld Onderzoek van Plastic Soup Foundation heeft aangetoond dat het kleine Nederland een grote rol speelt in de schimmige handel in plasticafval. Zo was ons land in 2021 EU’s grootste exporteur van plasticafval naar niet-OESO-landen. Ook wereldwijd zijn we een grote speler; alleen Japan en de VS exporteerden in 2021 nóg meer plasticafval naar landen in het mondiale zuiden. Per hoofd van de bevolking is Nederland zelfs wereldleider; ons land verscheept het meeste plasticafval van het rijke deel van de wereld naar landen die dat afval niet correct kunnen verwerken. Neokoloniaal schandaal China zette op 1 januari 2018 de wereld flink op z’n kop met een verbod op de import van plasticafval. Opeens moest het rijke westen er dus ergens anders mee naartoe. Sindsdien verschuift deze handel naar steeds kwetsbaarder landen, die niet over de juiste infrastructuur beschikken om dat afval goed te verwerken. Waar de bulk van het plasticafval voorheen naar China ging, gaat die nu vooral naar landen in Zuidoost-Azië zoals Indonesië, Thailand, Vietnam en Maleisië. In deze landen wordt ruim de helft van dat afval mismanaged, en in Indonesië geldt dat zelfs voor 83% ervan. Het wordt in de open lucht gestort en ongecontroleerd verbrand. Daarbij komen schadelijke stoffen, restanten plastic en microplastics vrij die de akkers en oppervlaktewateren vervuilen en niet alleen het milieu maar ook de gezondheid van de lokale bevolking aantasten. Boven op de legale export komen nog de illegale exportstromen. Naar de omvang daarvan kunnen we alleen maar gissen. Wel is duidelijk dat die sinds 2018 enorm zijn toegenomen en gepaard gaan met veel criminele activiteiten, waarvoor Interpol twee jaar geleden al waarschuwde. Ondanks regelgeving exporteert Nederland alleen maar meer Ondanks de bestaande wet- en regelgeving, zoals de EU Waste Shipment Directive en het Verdrag van Bazel, dat per 1 januari 2021 verder is aangescherpt, neemt de export naar kwetsbare landen opmerkelijk genoeg alleen maar toe. In 2021 was er zelfs sprake van meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2020. Nederland was in 2021 ’s werelds grootste exporteur van plasticafval naar Indonesië. Van de totale export van plasticafval van ruim 200 miljoen kilo ging er bijna 70 miljoen kilo naar Indonesië en bijna 64 miljoen kilo naar Vietnam. Onderzoeksmethode Voor dit onderzoek heeft Plastic Soup Foundation zich gebaseerd op de UN COMTRADE-database, waarin gedetailleerde informatie over im- en exporten staat zoals aangeleverd door bijna 200 staten en/of regio’s. Specifiek onder de loep genomen is de rol die Nederland in de internationale plasticafvalhandel speelt. Uit de data van de UN COMTRADE kan helaas niet worden opgemaakt wat de reden is voor de toegenomen export van Nederland naar landen zoals Indonesië. Rapport Vrijdag 9 september verschijnt het rapport over dit onderzoek getiteld Nederland hoofdrolspeler in internationale plasticafvalhandel: een neokoloniaal schandaal. DOWNLOAD RAPPORT   Oproep tot totaalverbod Plastic Soup Foundation is van mening dat de export van plasticafval naar landen buiten de EU helemaal aan banden moet worden gelegd. Met name Nederland zou – als grootste doorvoerhaven van plasticafval – daarin zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Voormalig staatssecretaris Van Veldhoven (D66) pleitte al op de G20 in juni 2019 om te stoppen met deze export. Ze zei toen: ‘Westerse landen zouden geen plasticafval meer moeten exporteren. Niet naar Maleisië, niet naar Indonesië, nergens heen. Wij moeten ons eigen plasticafval zelf kunnen verwerken, in plaats van het per boot naar andere delen van de wereld te sturen. Hier moeten we in internationaal verband afspraken over maken.’ We zijn inmiddels ruim drie jaar verder en het is de hoogste tijd dat Nederland dit goede voornemen uitvoert en zich daar binnen de Europese Commissie hard voor maakt. Zolang de export van plasticafval naar landen als Indonesië voortduurt, zadelen we andere landen op met ons afvalprobleem en kijken we weg van de gevolgen, en dat is een vorm van exploitatie die veel weg heeft van neokolonialisme. Speciale World Cleanup Day Om de gevolgen van de export van al ons wegwerpplastic naar landen als Indonesië zichtbaar te maken en om de plaatselijke bevolking een handje te helpen, is het motto van World Cleanup Day deze 17e september: Not In Our Backyard. Met gesponsorde opruimacties van de Nederlandse deelnemers wordt dit jaar het werk van de jonge activiste Aeshnina Azzahra Aqilani (Nina) van de milieu-organisatie Ecoton op Oost-Java en van Plastic Soup Foundation in Nederland gesteund. KOM IN ACTIE!